Raport z ewaluacji wewnętrznej-w obszarze: procesy zachodzące w szkole 2011/2012