POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ WIEJSKICH

WIERSZOMANIAK 2017

Konkurs odbył się 24 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu. Wzięli w nim udział uczniowie klas I- III szkół podstawowych z  Korzeniewa, z Tychnów, z Janowa, z Otłowca, z Czarnego Dolnego i z Rakowca oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Sadlinkach i  z Zespołu Szkół w  Nebrowie Wielkim.

Celem konkursu  było: budzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zainteresowania poezją dziecięcą, kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z twórczością dla dzieci, praca z uczniem zdolnym.

Komisja w składzie: p. Izabela Mikluszka – przewodnicząca, p. Beata Pawluczuk, p. Anna Detmer  przyznała:

 • w kategorii klas pierwszych:
  • pierwsze miejsce: Sylwii Kamińskiej (ZS Sadlinki)
  • drugie miejsce: Grzegorzowi Głowackiemu (SP Trumiejki)
  • trzecie miejsce: Janowi Zorena (ZS Nebrowo Wielkie)
 • w kategorii klas drugich:
  • pierwsze miejsce: Oli Czarneckiej (ZS Sadlinki)
  • drugie miejsce: Zuzannie Rybce (SP Rakowiec)
  • trzecie miejsce: Amelii Lipskiej (SP Korzeniewo)
 • w kategorii klas trzecich:
  • pierwsze miejsce: Nikola Malajka (SP Czarne Dolne))
  • drugie miejsce: Zuzannie Urbańskiej (SP Rakowiec)
  • trzecie miejsce: Julicie Woś (ZS Nebrowo Wielkie)
 • nagrodę specjalną dla super-recytatora: Oli Czarneckiej (ZS Sadlinki).

Na pozostałych uczestników konkursu czekały nagrody pocieszenia.

Organizator i prowadząca: Izabela Jęczmyk