KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW  SP  W  RAKOWCU

Bieżące informacje dostępne na str. internetowej:

www.sprakowiec.ckj.edu.pl      tel. do szkoły – 055 275 16 27

 

DYREKTOR SZKOŁY: MGR MAREK SZUWAROWSKI

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW:

TUW Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 46,

Składka na rok szkolny 2017/2018 – 20,00zł (na drugie i kolejne dziecko w rodzinie 10zł) wpłaty do 15 XI 17r.

Ogólna suma ubezpieczenia – 10.000zł

 

OBIADY:

Obiad jednodaniowy, koszt 1 posiłku – 2,30zł

Płatne z góry przelewem do 15-go każdego miesiąca

  1. I-III przerwa obiadowa 11.30 – 11.45
  2. IV-VII przerwa obiadowa 12.30 – 12.45

 

RADA  RODZICÓW:

Dobrowolna wpłata 20,00zł

na rok szkolny 2017/2018 od  rodziny

 

WYWIADÓWKI:

28 IX, 23 XI, 25 I,  22 V o godz. 17.00

 

DNI WOLNE:

23 XII 2017r. do 1 I 2018r. zimowa przerwa świąteczna

29 I – 11 II 2018 r. ferie zimowe

29 III – 03 IV  2018r. wiosenna przerwa świąteczna

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

02 XI 17r., 30 IV 18r., 2 V 18r., 04 V 18r., 01 VI 18r.

 

PEDAGOG  SZKOLNY MGR JOLANTA DAGIL

Tel. 55 275 93 45

 

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY:

6.30 – 16.00

 

WYCHOWAWCY KLAS:

I – mgr Izabela Mikluszka

II  – mgr Izabela Jęczmyk

III a – mgr Elżbieta Stępka

III b – mgr Izabela Cichocka-Marciniak

IV  – mgr Krzysztof Bednarczyk

V  – mgr Anna Detmer

VI  – mgr Mirosław Troper

VII – mgr Małgorzata Drzewińska-Mędrek

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:  22.06.2018 r.